Bildterapi

Bildens läkande kraft

Man säger ibland att bilden förmedlar mer än tusen ord. Bilden kan ge uttryck åt känslor som inte går att klä i ord och upplevelser som inte går att formulera sig kring. Att skapa en bild ger en möjlighet att kommunicera känslor och tankar, upplevelser och minnen. Via färg och form får de ett symboliskt uttryck som man kan tala om när bilden är klar. I bildterapin kombineras bildskapandet med terapeutiska samtal.

Att måla i det terapeutiska arbetet betyder inte att man behöver kunna måla i bemärkelsen att avbilda. Det går att gestalta och uttrycka sig med färg och form på ett spontant och kravlöst sätt.

Det viktigaste är vad bilden vill förmedla. Den kan lyfta fram både medvetna och omedvetna känslor. Genom färg, form och symbolik blir känslorna konkreta och det som behöver bearbetas blir synligt.

Tillsammans talar vi om den färdiga bilden och utforskar uttrycket i den på ett icke dömande sätt. Genom bildterapi upplever många en fördjupad självkänsla och en ökad kreativitet och livsenergi.

Kontakta mig för mer information eller för att boka tid för terapi »