Lifespan Integration

Lifespan Integration (LI) är en mild terapeutisk metod som möjliggör läkning utan att åter traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning. Lifespan Integration utvecklades 2002 av Peggy Pace och användes ursprungligen för att behandla människor som varit med om smärtsamma eller skrämmande upplevelser, inklusive övergrepp eller försummelse. I sitt arbete upptäckte Peggy att Lifespan Integration terapi hjälpte människor i alla åldrar och med många olika svårigheter. Denna metod är användbar i terapeutiskt arbete med barn, ungdomar, vuxna och par.

LI är en väl beprövad och effektiv behandlingsmetod för flertalet sjukdomar

LI har på kort tid spridit sig då metoden är framgångsrik i det kliniska arbetet. LI används nu av terapeuter i England, Frankrike, Kanada, Schweiz, Spanien, USA samt även i Sverige sedan 2005. LI är mycket effektiv i behandling av ångest, posttraumatisk stress, anknytningsproblem, ätstörningsproblem, somatiska problem och dissociativa svårigheter.

Hur fungerar Lifespan Integration

Lifespan Integration:

I Lifespan Integration används en affektbro för att spåra det minne som hänger ihop med det aktuella problemet. Terapeuten guidar klienten till att i fantasin gå tillbaka till detta minne för att tillföra det som behövs för att lösa situationen. Efter att situationen är löst guidar terapeuten klienten genom livet in i nuet med hjälp av en tidslinje bestående av minnesbilder från klientens liv. Denna tidslinje av minnesbilder visar för klientens omedvetna att tid har passerat och att livet är annorlunda nu. Detta "bevis" når in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal.

LI är en lämplig metod vid posttraumatisk stress, anorexi och bulimi

Denna metod fungerar även med människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan den klient som från början har minnesluckor, få ihop sitt liv till en sammanhängande helhet. Lifespan Integration har visat sig ge bra och snabba resultat med anorexia och bulimi och är också lämplig vid post traumatisk stress (PTSD) och dissociativa störningar. Efter Lifespan Integration terapi upptäcker människor att de spontant reagerar mer åldersadekvat i stressande situationer. Efter en serie LI-sessioner har klienter rapporterat att de mår bättre i sitt liv, accepterar sig själva mer och har större förmåga att uppskatta sina nära relationer.

Kontakta mig för mer information eller för att boka tid för terapi »