Soul Retrieval

I shamanska kulturer världen över delar man uppfattningen om att en huvudorsak till sjukdom, såväl i kroppen som i själen, beror på det man kallar Själsförlust. Själen ses då som Essensen, den energi och vitala kraft som gör en människa levande.

Vid en smärtsam upplevelse kan en del av själen ta tillflykt från kroppen

Om vi råkar ut för ett trauma, ett övergrepp eller upplever intensiv smärta, fysisk eller psykisk, kommer en del av själen att fly från kroppen och den smärtsamma upplevelsen. Det här kan ses som en försvarsmekanism som har till uppgift att hjälpa oss att överleva en överväldigande upplevelse som vi inte kan hantera. Själsdelen tar sin tillflykt till en tryggare plats, till det som shamanen benämner som den parallella verkligheten. Blir vi av med en del av vår själ har vi inte tillgång till hela vår livskraft, vi blir försvagade och utsätts lättare för sjukdom och har svårare att delta i livet fullt ut.

Låg närvaro i livet kan vara ett tecken på själsförlust

De vanligaste symtomen på en själsförlust är när en person inte känner sig vara i kontakt med sin kropp eller sina känslor. Det kan också vara en upplevelse av att inte vara fullt levande och stå i kontakt med livet. Kronisk depression, posttraumatiskt stressyndrom eller en sorg som aldrig läks ut kan vara tecken på själsförlust. Beroenden av olika slag kan ha sin grund i en känsla av inre tomhet som man försöker fylla med yttre ting; mat, alkohol, sex, arbete eller prylar. Tomheten beror på att man saknar en del av själen.

Genom Soul Retrieval kan vi få tillbaka en del av vår själ

Det har alltid varit en av shamanens huvudsakliga uppgifter att göra en Själsresa till den parallella världen för att där, tillsammans med sina andehjälpare och kraftdjur, hämta själsdelar och föra dem tillbaka där de hör hemma. Att få tillbaka en själsdel genom Soul Retrieval innebär ofta att man känner sig mera solid och grundad i kroppen. Många upplever en ökad energi och en glädje och en tillgång till mer av den egna potentialen. För en del väcker den återvändande själsdelen upp minnen och känslor som behöver bearbetas. Ibland är upplevelsen av en Soul Retrieval så subtil att man inte känner något speciellt alls. Efter ett tag när själsdelen blir mer integrerad kan man uppleva en större närvaro och medvetenhet, som om man har blivit hel.

Se våra kurser i Soul Retrieval »