Shamanism

Vad är shamanism?

Shamanism har praktiserats världen över under 10 000- tals år. Det är människans mest ursprungliga form av andlighet och dess metoder utövades långt innan andlighet utvecklades till religioner och trossatser. Ordet shaman kommer från Evenki, ett folkslag i Sibirien, och betyder ungefär den som vet, den som ser i mörkret. Shamaner har funnits hos alla ursprungsfolk över hela jorden och är fortfarande ett levande inslag i många kulturer. Det faktum att de shamanska metoderna har överlevt i tusentals år visar på den kraft och den potential som ligger i dem.

Shamanen är din andliga vägledare

Shamanen är en person som samarbetar med andevärlden för att återställa balansen inom en individ, mellan individen och samhället samt mellan samhället och naturen. Shamanen söker kunskap om den andliga aspekten av sjukdom, gör s.k. Soul Retrievals och tar emot vägledning. Shamanen hjälper bortgågna personers själ att ta sig över till andra sidan och leder helande ceremonier i samhället, allt i samarbete med sina hjälpare i andevärlden. Shamaner har genom tiderna haft många roller och fungerat som helare, doktorer, präster, psykoterapeuter, ceremoniella ledare och berättare.

Genom trummans slag, genom dans eller sång skiftar shamanens medvetande och går bortom upplevelsen av den fysiska världen som består av form och materia och till den parallella världen som består av energi och ande. I andevärlden får shamanen kontakt med Andehjälpare och Kraftdjur och tar genom dem emot vägledning och helande energi. Resan för shamanen i kontakt med den aspekt av världen som gömmer sig för våra fem sinnen. Erfarenheterna i dessa resor leder ofta till en insikt om att allting är levande och bär på ett medvetande och allt i vårt universum är förbundet med vartannat genom ett fält av energi, genom Livets Väv. Man säger att shamanen ser genom sitt hjärta. Shamanen hedrar och är ödmjuk inför allting i skapelsen, all den skönhet som finns och hon relaterar till världen genom sitt hjärta.

Genom trumresor kan vi få tillgång till kraft, vägledning och kunskap

Vi kan idag använda oss av dessa urgamla tekniker i samma syfte som shamaner gjort genom årtusenden. Att göra en så kallad trumresa för oss till vår egen direkta upplevelse av den andliga världen där vi kan få tillgång till kraft, vägledning och kunskap. Det ger oss en fantastisk möjlighet att hela oss själva och vår relation till Moder Jord. När vi upptäcker att vi kan finna våra egna svar på frågeställningar ökar det vår självkänsla och grundar oss i en sund självuppskattning. Genom att få kontakt med våra andehjälpare kan vi känna oss älskade och hållna av kraften i Universum och vi förstår också att vi aldrig någonsin är ensamma.

Kontakta mig för mer information om shamanism »
Se våra kurser och retreats inom shamanism »
Big tree with fullmoon shining in the background

Vision Quest

Information om Vision Quest »
Green leafy forest

Soul Retrieval

Information om Soul Retrieval »
Sweat lodge ceremony

Svetthydda

Information om svetthydda »