Vision Quest

Det kommer en tid i livet då du vet att det är dags att lämna familj, vänner och arbete och bege dig ensam ut i naturen och i tystnad vända dina blickar inåt och återupptäcka vem du egentligen är. Du beger dig ut på en Vision Quest.

Vad är Vision Quest?

Vision Quest är en Rit de Passage, en gammal övergångsritual som i alla tider hjälpt män, kvinnor och ungdomar att röra sig från ett skede av livet till ett annat. Ritualen ger ett stöd för en transformationsprocess, att avsluta en fas av livet, att vistas i det okända där något nytt tar form och att sedan återvända till vardagen och gemenskapen.

Denna ceremoniella väg har i alla tider följts av människor som sökt svar på eviga universella frågor: Vem är jag? Vad är meningen med mitt liv? Hur kan jag hela de sår jag bär på? För att söka svaren behöver du trotsa din rädsla och följa kallelsen. Övergångsritualer har funnits överallt på jorden och i alla kulturer. Nordamerikas ursprungsfolk kallar dem för Vison Quest. I Norden har de kallats för Utesittning.

Vision Quest består av fyra grundelement

En Vision Quest har fyra grundelement som utgör både utmaningen men också stödet på resan: Ensamheten, isoleringen i naturen, fastan och gemenskapen.

Ensamheten har varit en del av mystikerns resa och också använts vid initieringar. I ensamheten möter du dig själv och utmanas att komma i kontakt med din djupaste essens och kraften i din egen Själ.

Isolering i naturen för dig tillbaka till sanningen om att du är en del av naturen, förbunden med hela skapelsen. Du vistas på en speciell plats i den naturliga världen och den hjälper dig att hitta tillbaka till den vilda ursprungliga natur du bär inombords. Den speglas genom alla de krafter och all den skönhet som omger dig.

Fastan har en renande effekt och den öppnar alla dina sinnen och ditt hjärta och gör dig mer närvarande i nuet. Fyra dagars fasta under en Vison Quest brukar inte vara något problem för deltagare. Behöver man äta av medicinska skäl löser vi detta tillsammans.

Traditionellt har övergångsriten alltid varit inbäddad i gemenskapen, klanen eller det lilla samhället. I gemenskapen får varje individ en roll som blir till en identitet. Den identiteten vidmakthålls också genom människorna runt individen. När rollen börjar kännas som en begränsning, när den levt ut sig själv, när längtan efter förnyelse blir stark är tiden inne för att lämna det som håller oss kvar i den gamla identiteten. Vi söker friheten i ensamheten för att där släppa taget om det gamla och låta det dö. Som en larv som transformeras till en puppa för att så småningom födas fram som en fjäril genomgår vi en naturlig transformation. I naturen kan en ny och fördjupad förståelse av självet växa fram. Vi återvänder pånyttfödda och bär med oss gåvor som gynnar och förnyar hela gemenskapen, hela samhället. Ingen återvänder från en Vision Quest utan att ha blivit berörd i djupet av sin själ.

Hur går en Vision Quest till?

En Vision Quest omfattar en dryg vecka varav fyra dygn tillbringas i ensamhet ute i vildmarken eller på en ö i Finska skärgården. Vi börjar med att samlas i ett basläger som blir utgångspunkten för vår Vision Quest. Där gör vi de sista förberedelserna tillsammans, äter vi våra måltider i gemenskap och delar med oss av våra drömmar, våra förväntningar och farhågor i ett sammanhang av trygghet och tolerans. Vi kan sitta vid elden i tystnad, i en atmosfär av förväntan och fördjupning. Du som deltagare får också besöka den kraftplats där du kommer att sitta under din Vision Quest. I baslägret strävar vi efter att stödja dig i dina förberedelser utifrån dina specifika behov.

Sista kvällen i baslägret förbereder vi Svetthyddan och tidigt följande morgon tänder vi elden. Ceremonin i Svetthyddan är grundande och för dig i djupare kontakt med intentionen för din Vision Quest. Efter ceremonin följer vi dig till en port som markerar tröskeln mellan den vardagsverklighet du lämnar bakom dig och den mytiska, andliga värld du stiger in i när du vandrar iväg ensam ut i vildmarken på din Vision Quest. I Finland förs du med en liten båt ut till den ö som du kommer att ha alldeles för dig själv under dina dagar i ensamhet. När du efter fyra dygn återvänder till baslägret får du bryta fastan med en god måltid. Under de följande två dagarna stödjer vi dig att integrera allt du varit med om så att du kan ta hela din upplevelse och kraften i den med dig hem.

Se våra retreats i Vision Quest »