Svetthydda

Ceremonier och ritualer har alltid varit ett sätt för människan att hitta sin plats i ett större sammanhang, att söka helande, att bevara harmoni med naturen och omvärlden och att vårda banden till vårt ursprung. Om vi genom ökad teknologi delvis kan behärska naturen så hjälper ceremonin oss att öka vår medvetenhet om hur djupt förbundna vi är med naturen. Ceremonin i Svetthyddan ger oss en möjlighet att fördjupa kontakten med naturen, vårt arv och vårt ursprung. Ceremonin påminner oss om vem vi är innerst inne.

Jord, eld luft och vatten - de shamantiska elementen förenas

I svetthydde-ceremonin förenas elementen Jord, Eld, Luft och Vatten. Dessa ceremoniella bad kan hittas i de flesta kulturer världen över men svetthyddan förknippas kanske främst med indianerna.

Hur går en svetthydde-ceremoni till?

Svetthyddan är kupolformad och byggs ofta på en avlägsen och lugn plats, en kraftplats i naturen. Tunna trädstammar böjs till bågar och knyts samman. Ursprungligen täcktes hyddan med buffelhudar men numera används ofta filtar och tältduk. Utanför hyddan brinner en eld och i den värms stenarna. När de är tillräckligt varma sätter sig deltagarna i en cirkel inuti Svetthyddan och de heta stenarna placeras i en grop i mitten. Örter läggs på stenarna och vatten sprids över dem. Goda dofter sprider sig och en mjuk värme sveper runt deltagarna som sitter tillsammans i mörkret. Sånger, så kallad chanting, och böner avlöser varandra. Böner om läkning både för en själv och för dem som står en nära.

Vad händer efter en ceremoni?

När ceremonin är slut kryper deltagarna ut ur hyddan och ångande varma kroppar möter den stjärnklara kvällen utanför. Någon föredrar att doppa sig i sjöns svalkande vatten medan en annan lägger sig raklång i det fuktiga gräset och njuter av känslan i kropp och själ. Upplevelsen av att vara pånyttfödd finns hos flera deltagare och det bekräftar många indianers uppfattning om att man i Svetthyddan låter det gamla dö för att ge plats åt det nya att födas fram. Efteråt smakar det gott med en varm soppa och bröd vid den falnande elden innan alla åker hemåt. Efter ceremonin kan det finnas behov av återkoppling, att tillsammans prata om den upplevelse vi delade. Om önskemål finns kommer vi då överens om en återträff.

Svetthyddan jag leder är inspirerad av Chippewa-Cree indianerna och jag blev initierad i och har lett ceremonin sedan 25 år.

Se våra ceremonier i svetthydda »